Кnjiževnik Aleksandar Čotrić, autor „Pčelice", ovogodišnji je dobitnik Međunarodne nagrade „Ana Frank“, koju dodeljuju Izdavačka kuća „Feniks“ i Fondacija za kulturnu i naučnu afirmaciju i prezentaciju „Makedonija prezent“ iz Skoplja.
Nagrada se od 2010. godine dodeljuje za ukupan književni doprinos u kulturnoj komunikaciji, saradnji i razmeni, posebno u književnosti za decu i mlade.
U obrazloženju žirija, na čijem čelu je prof. dr Hristo Petreski, navodi se da je „Aleksandar Čotrić pisac za decu i mlade i autor brojnih knjiga i antologija. Preveden je na više od trideset jezika, a posebno je poznat po svojim aforizmima za odrasle i decu. Prevodi sa makedonskog na srpski. Dobitnik je niza nagrada i priznanja“.
Čotrić je prvi autor čiji su aforizmi zastupljeni u čitankama od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Srbiji. Pored ostalih, priredio je Antologiju srpskog aforizma za decu „Razdeljak“ i Antologiju savremenog stvaralaštva za decu srpskih pisaca u rasejanju (sa Ljubišom Simićem), u izdanju „Pčelice“.
Ovogodišnji dobitnici priznanja „Ana Frank“, pored Aleksandra Čotrića, jesu i Кristina Nikolovska (Severna Makedonija) i Ivica Baković (Hrvatska).